logo Asssamblage Institutul de Artă și Design
Temele alese pentru workshop-uri sunt independente din punct de vedere tehnologic de cursurile de bază. Ele se pot dezvolta în tehnici individuale, cu rezultate spectaculoase, dar pot fi și integrate în contexte mai ample de către cei care au parcurs deja cursurile de inițiere în bijuterie.